Våra priser

Tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Våra priser

Allmänt tandvårdsbidrag får man i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och varierar med åldern:

  • 24-29 år 600 kr/år
  • 30-64 år 300 kr/år
  • 65 år 600 kr/år

Det allmänna tandvårdsbidraget kan sparas i högst två år.

All tandvård ingår inte heller i tandvårdsstödet, exempelvis exkluderas kosmetisk tandvård.

Garanti

Hos oss kan du känna dig trygg

Vi lämnar alltid 3 års garanti på fast protetik och 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbara proteser). Vi lämnar 2 års garanti på varje permanent lagning.

Inför varje behandling får Du en kostnadsberäkning baserad på just Din situation som vi tillsammans går igenom.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att kostnader upp till 3 000 kr får man betala själv fr.o.m. det år man fyller 24år. För kostnader mellan 3.001 – 15.000 kr får man 50% ersättning från Försäkringskassan. För kostnader över 15.000 kr får man 85% ersättning från Försäkringskassan. All ersättning beräknas på en referensprislista, som kan skilja sig från enskild tandläkares prislista. Är tandläkarens pris högre, betalar patienten mellanskillnaden.

All tandvård ingår inte heller i högkostnadsskyddet, exempelvis exkluderas kosmetisk tandvård.