Tandvård en viktig service!

I december 2003 beslöt landstinget att stänga Folktandvården i Lövånger.
Den 1 september 2004 stängdes kliniken. Nästan omedelbart efter beslutet började arbetet med att försöka öppna kliniken igen - i privat regi.

För att få in en aktie- och rörelsekapital samlades pengar in bland företagen och invånarna i Lövånger och omkringliggande byar. Vi samlade in drygt 100 000 kronor som användes till aktiekapitalet till nya bolaget.

Lövånger Utveckling är det aktiebolag som driver tandkliniken under namnet Lövånger Tandvård. Vi har nu fler kunder än Folktandvården hade i Lövånger, men vi vill naturligtvis ha ännu fler.

Eventuellt överskott av verksamheten kommer inte att utdelas till aktieägarna utan återinvesteras för en bättre tandvård.

Vi känner att det finns ett starkt lokalt engagemang kring Lövånger Tandvård, det lokala alternativet, som naturligtvis står öppet för kunder, såväl vuxna som barn, från hela mellanbygden.

Sedan våren 2016 arrenderas kliniken ut till Tandläkare Anders Sundh som erbjuder en komplett tandvård med tandhygienist och även jour tillsammans med privattandläkarna i Skellefteå